Facebook

Pravidla a podmínky webové stránky pc-morava.cz

Pravidla a podmínky webové stránky pc-morava.cz

Václav Vytřísal

www.pc-morava.cz
info@pc-morava.cz
Opavská 1903/28, Šternberk 7501 – Česká republika

Přehled

Tento web provozuje Václav Vytřísal. Na celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „naše“ vztahují na Václav Vytřísal. Václav Vytřísal nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb, které jsou z tohoto webu k dispozici vám, uživateli, za podmínky, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a oznámení.

Návštěvou našich stránek a/ nebo zakoupením něčeho od nás se účastníte naší „Služby“ a souhlasíte, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky“, „Podmínky“), včetně těchto dodatečných podmínek a zásad zde odkazované a/nebo dostupné pomocí hypertextového odkazu. Tyto podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/ nebo přispěvateli obsahu.

Před přístupem nebo používáním našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky. Vstupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky.

Na všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, se také vztahují podmínky. Nejaktuálnější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je umístěn na active24.cz. Poskytují nám platformu elektronického obchodování online, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

Podmínky internetového obchodu

Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste ve svém státě nebo provincii bydliště alespoň plnoletí, nebo že jste ve svém státě nebo provincii bydliště plnoletí a dali jste nám souhlas dovolte kterémukoli z vašich menších závislých používat tento web.

Naše produkty nesmíte používat k jakémukoli nezákonnému nebo neoprávněnému účelu ani nesmíte při používání Služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nejen, autorských práv).

Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný kód ničivé povahy.

Porušení nebo porušení kteréhokoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

Všeobecné podmínky

Vyhrazujeme si právo kdykoli komukoli z jakéhokoli důvodu odmítnout službu.

Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaně a zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny tak, aby odpovídaly technickým požadavkům na připojení sítí nebo zařízení a přizpůsobily se jim. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy šifrovány.

Souhlasíte, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část služby, používání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webu, prostřednictvím kterého je služba poskytována, bez výslovného písemného svolení od nás .

Nadpisy použité v této dohodě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky.

Přesnost, úplnost a aktuálnost informací

Neneseme odpovědnost, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by být spoléhán ani používán jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.

Tento web může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a slouží pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo obsah těchto stránek kdykoli upravit, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

Úpravy služeb a cen

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.

Neneseme odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změny cen, pozastavení nebo přerušení služby.

Produkty nebo služby

Některé produkty nebo služby mohou být prostřednictvím webových stránek k dispozici výhradně online. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají

vrácení nebo výměna pouze v souladu s našimi zásadami vrácení.

Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se v obchodě objevují. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, podle našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na tomto webu je neplatná, pokud je to zakázáno.

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání, ani že chyby ve Službě budou opraveny.

Přesnost fakturace a informací o účtu

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle našeho výhradního uvážení omezit nebo zrušit zakoupené množství na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se pokusit vás na to upozornit kontaktováním e-mailu a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla uvedeného v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho výhradního úsudku zřejmě zadávají prodejci, prodejci nebo distributoři.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě. Souhlasíte s rychlou aktualizací vašeho účtu a dalších informací, včetně vaší e -mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli vaše transakce dokončit a podle potřeby vás kontaktovat.

Další podrobnosti naleznete v našich zásadách vracení zboží.

Volitelné nástroje

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemonitorujeme ani nemáme žádnou kontrolu ani vstup.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím těchto stránek je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran, a schválit je.

Můžeme také v budoucnu nabídnout nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a/nebo služby se rovněž vztahují tyto podmínky.

Odkazy třetích stran

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na weby třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nezodpovídáme za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran, ani za jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Nezodpovídáme za žádnou újmu nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Před provedením jakékoli transakce si pečlivě přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran směřujte na třetí stranu.

Komentáře uživatelů, zpětná vazba a další příspěvky

Pokud na naši žádost odešlete určitá konkrétní podání (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e -mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám pošlete. Nejsme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) zachovávat důvěrně jakékoli komentáře; (2) zaplatit náhradu za jakékoli komentáře; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který určíme podle našeho výhradního uvážení, je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak závadný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto podmínky .

Souhlasíte, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných

ochranná známka, soukromí, osobnost nebo jiná osobní či vlastnická práva. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakkoli ovlivnit provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo nás nebo třetí strany uvádět v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za všechny vaše komentáře a jejich správnost. Nepřijímáme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zaslané vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

Osobní informace

Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Chcete -li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů.

Chyby, nepřesnosti a opomenutí

Občas se na našem webu nebo ve Službě mohou objevit informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které mohou souviset s popisy produktů, cenami, akcemi, nabídkami, poplatky za dopravu produktů, dobami přepravy a dostupností. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali objednávku) nepřesné .

Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo vyjasňovat informace ve Službě nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být použito žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace, které by mělo znamenat, že všechny informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly upraveny nebo aktualizovány.

Zakázané použití

Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách máte zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzvat ostatní k provádění nebo účasti na jakýchkoli protiprávních činech; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) rozesílat spam, phishing, pharm, pod záminkou, pavoukem, procházet nebo škrábat; j) pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní funkce Služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití.

Zřeknutí se záruk; Omezení odpovědnosti

Nezaručujeme, nevyhlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb.

Nezaručujeme, že výsledky, kterých lze při používání služby získat, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu na dobu neurčitou odebrat nebo službu kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání nebo neschopnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby dodávané vám prostřednictvím služby jsou (kromě případů, kdy je to výslovně uvedeno námi) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakéhokoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo implicitní, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, prodejné kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušování předpisů.

V žádném případě nenese {vaše společnost}, naši ředitelé, úředníci, zaměstnanci, pobočky, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědnost za jakékoli úrazy, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, speciální nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlých zisků, ušlých příjmů, ztracených úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakékoli služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí služby, nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakákoli ztráta nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby,

i když jsou informováni o jejich možnosti. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena v maximální míře povolené zákonem.

Odškodnění

Souhlasíte, že odškodníte, ochráníte a udržíte neškodné {vaši společnost} a naši rodiče, dceřiné společnosti, pobočky, partneři, úředníci, ředitelé, zástupci, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, dodavatelé, stážisté a zaměstnanci, neškodní vůči jakémukoli nároku nebo poptávce , včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, provedených jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo v důsledku vašeho porušení těchto smluvních podmínek nebo dokumentů, které obsahují formou odkazu, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

Oddělitelnost

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek určeno jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení nicméně vymahatelné v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za odtrženou od těchto Podmínek a Podmínky, takovéto stanovení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

Ukončení

Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení platí i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto podmínky jsou účinné, pokud je neukončíte vy nebo my. Tyto Podmínky můžete kdykoli ukončit tím, že nás upozorníte, že si již nepřejete používat naše Služby, nebo když naše stránky přestanete používat.

Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte nebo se domníváme, že jste selhali, nedodržíte jakékoli ustanovení nebo ustanovení těchto Podmínek, můžeme také tuto smlouvu kdykoli vypovědět bez předchozího upozornění a vy zůstáváte odpovědní za všechny splatné částky k datu ukončení včetně; a/nebo vám může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

Celý souhlas

Neschopnost uplatnit nebo prosadit jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

Tyto smluvní podmínky a veškeré zásady nebo provozní pravidla zveřejněné námi na tomto webu nebo v souvislosti se Službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy , ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli předchozích verzí Podmínek).

Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto Podmínek nebudou vykládány proti navrhující straně.

Rozhodné právo

Tyto podmínky a jakákoli samostatná ujednání, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony {vaší adresy}.

Změny podmínek

Nejaktuálnější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek zasíláním aktualizací a změn na naše webové stránky. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup na naši webovou stránku nebo Službu po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek představuje přijetí těchto změn.

Kontaktní informace

Otázky týkající se smluvních podmínek nám zašlete na adresu info@pc-morava nebo vytrisal.v@gmail.com.